fi fi

Tietoa värisokeudesta


Deuteranopia (vihersokeus) ᐅ uudet lasit auttavat!

Deuteranopia – Vihreetön maailma Deuteranopia, eli tuttavallisemmin vihersokeus, on puna-vihersokeuden muoto. Deuteranopiassa vihreää väriä havaitsevia toimivia tappisoluja ei ole. Lievemmästä viherheikkoudesta (deuteranomaliasta) kärsivillä on vaikeuksia vihreän havaitsemisessa, koska vihreää aistivat tappisolut ovat viallisia. Toisin kuin deuteranopiassa, vihreää aistivat tappisolut eivät puutu, vaan ne toimivat virheellisesti, aiheuttaen vaikeuksia värien erottamisessa. Mitä sinun tarvitsee tietää deuteranopiasta? Deuteranopiassa silmässä ei ole vihreää väriä havaitsevia tappisoluja. Vihersokeiden värispektri koostuu näin ollen pääasiassa punaisista ja sinisistä väreistä. Todellinen värisokeus on äärimmäisen harvinaista. Usein värisokeudesta puhuttaessa viitataan oikeasti värinäön heikkouteen. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmisen kyky havainnoida värejä on jollakin tavalla häiriintynyt. Deuteranopia on huomattavasti yleisempää miehillä kuin naisilla. Vihersokeus esiintyy samanlaisena molemmissa silmissä. Vihersokeus on useimmiten perinnöllistä ja pysyvä tila, joka ei muutu iän myötä. Värinäön...

Jatka lukemistaPuna-viherheikkous – Syyt, oireet ja erikoisvalmisteiset lasit

Mitä on puna-viherheikkous? Osittaisesta värisokeudesta kärsivällä henkilöllä osa värien havaitsemiseen tarvittavista aistinsoluista puuttuvat tai ne eivät toimi oikealla tavalla. Kyseessä on periytyvä häiriö, jossa silmä aistii värejä, mutta erottaa yhden tai useamman värin muita huonommin. Puna-viherheikkouden tapauksessa silmän on vaikea erottaa punaista ja vihreää tai nähdä näitä värejä ollenkaan. Mielenkiintoisia faktoja puna-viherheikkoudesta: Puna-viherheikkoutta on kahta tyyppiä: punaisen havaitsemisen ongelmat (protanomalia) ja vihreän havaitsemisen ongelmat (deuteranomalia). Puna-viherheikkous on huomattavasti yleisempää miesten keskuudessa. Värinäön häiriöt johtuvat geenivirheestä, ja ovat näin ollen useimmiten synnynnäisiä. Värisokeudelle tai värinäön puutokselle ei toistaiseksi ole tiedossa olevaa parantavaa hoitoa. Usein perinnöllisestä värinäön heikkoudesta kärsivä huomaa tilanteen vasta usean vasta vuosien kuluttua. Asia voi tulla ilmi keskustelussa värit normaalisti erottavan kanssa, jolloin henkilö huomaa hahmottavansa maailman eri tavalla...

Jatka lukemistaProtanomalia (punaheikkous) – mikä avuksi?

Protanomalialla tarkoitetaan punaisen havaitsemisen ongelmia. Kyseessä on puna-viherheikkouden lievempi alalaji, jossa punaisen spektrin värisävyjä aistitaan vähemmän voimakkaasti. Kyky aisti punaista väriä riippuu protanomalian vaikeusasteesta. Mitä sinun tarvitsee tietää protanomaliasta? Protanomalia johtuu silmän verkkokalvon geenivirheestä. Punaheikkous on huomattavasti yleisempää miehillä kuin naisilla. Protanomaliaa ei tule sekoittaa protanopiaan (punasokeuteen), joka tarkoittaa täydellistä kyvyttömyyttä erottaa punaista väri vihreästä. Protanomaliaan ei ole toistaiseksi tiedossa olevaa hoitokeinoa. Colordropin silmälaseilla voidaan kuitenkin ”huijata” aivoja näkemään värit voimakkaammin sekä monipuolisemmin. Mistä protanomalia johtuu? Noin yksi prosentti kaikista miehistä kärsii protanomaliasta. Naisilla vastaava osuus on vain noin 0,01 prosenttia. Epätasainen jakauma johtuu siitä, että kyseessä on X-kromosomissa sijaitsevan resessiivisen geenin kautta syntyvä sairaus, joka edellyttää naisilla saman geenin saamista molemmilta vanhemmilta. Miehelle protanomalia siirtyy yhden geenin välityksellä, koska...

Jatka lukemista