pl pl

Okulary dla daltonistów

  •  

    Najnowsza technologia filtrów kolorowych

  • Wykorzystaj możliwość wypróbowania okularów dla daltonistów, bez żadnego ryzyka

  • Nawet mały efekt może zapewnić lepszy komfort życia i ogromne zmiany w postrzeganiu barw

  • Gwarantujemy zwrot w ciągu 30 dni 

Podaruj sobie lub swoim bliskim magię koloru!

Wszystkie nasze okulary są wyposażone w te same specjalnie opracowane przez nas okulary. W tym celu nasi mistrzowie optycy tak dobierali oprawki okularów, aby były bardzo wygodne na każdej głowie - nie musisz się martwić, że okulary nie będą pasować.

Powitaj kolorowy świat dzięki naszym specjalnym okularom dla osób cierpiących na daltonizm.

Świat jest piękny, jednakże nie widziany we wszystkich kolorach może sprawić, że nie będziemy w stanie tego dostrzec. Ten problem szczególnie dotyka osób z ograniczonym postrzeganiem kolorów. 

Osoby z zaburzeniami postrzegania kolorów widzą jedynie niektóre barwy. Część ich fotoreceptorów nie działa prawidłowo, czego konsekwencją staje się, brak możliwości podziwiania w pełni piękna świata. Jednakże jest na to rozwiązanie: nasze wyjątkowe okulary stworzone po to, aby polepszyć jakość życia. Specjalnie stworzone szkła są w stanie zmienić padające światło widzialne, do tego stopnia, aby skorygować zaburzenie postrzegania kolorów.

Informacje o okularach dla osób z ograniczonym postrzeganiem barw

Nasze okulary wpływają w na każdego człowieka z ograniczonym postrzeganiem kolorów w różnorodny sposób. Jednakże jesteśmy w stanie zagwarantować, że od wielu lat spędzamy wiele czasu nad badaniami poświęconymi polepszaniu jakości postrzegania kolorów. Aktualnie jesteśmy również w stanie stworzyć szkła korekcyjne które korygują nie tylko wadę widzenia ale także i jakość widzianych kolorów.

·   Okulary każdemu dają różne rezultaty – małe postępy powinny być najbardziej doceniane. Dzięki okularom, nasz mózg będzie w stanie, powoli przyzwyczajać się do nowych kolorów.

·   Najlepszy efekt zobaczysz, nosząc okulary w świetle dziennym, najlepiej na łonie natury. Właśnie te warunki sprawią, że twój potencjał postrzegania kolorów zostanie w pełni odkryty.

·   Nasze okulary pomogą skorygować jakość widzianych kolorów- lecz nie są w stanie wyleczyć przyczyny choroby.

·   Okulary dla osób z zaburzeniem postrzegania kolorów, wyglądają jak okulary przeciwsłoneczne. Istnieje również możliwość zamówienia szkieł, stworzonych do twoich oprawek.

·   Nasze okulary zostały stworzone w szczególności dla osób cierpiących na tzw. ślepotę zielono-czerwoną. Osoby z tym zaburzeniem widzą najlepsze efekty. Specjalne szkła mocno wpływają na długość fali światła wpadającego do oka, która stymuluje pigmenty w czopkach (czyli to co twój mózg odbiera i przetwarza jako barwy). 

 

 

Nasze szkła są w stanie korygować zaburzenia w postrzeganiu kolorów

Zaburzenie w postrzeganiu kolorów jest bardziej rozpowszechnione, niż nam się to wydaję. 4 miliony osób w Niemczech cierpi na daltonizm, głównie są to mężczyźni. Przy tzw. ślepocie czerwono-zielonej, blisko 10% mężczyzn na całym świecie, ma problem z odróżnieniem koloru czerwonego od zielonego, lecz jedynie 0,8% kobiet cierpi na tę samą dolegliwość. Całkowita ślepota barw, występuje u ludzi bardzo rzadko:

·   Jedna pośród 10.000 osób, cierpi na całkowitą ślepotę barw. Taka osoba widzi każdy- bądź wiele kolorów, jako szary. Około 3.000 osób zamieszkujących Niemcy, cierpi na całkowitą ślepotę barw.

 

Przyczyny całkowitej ślepoty barw

Przyczyny tej choroby są genetycznie uwarunkowane.

·   Do tej pory nie odbyła się żadna operacja która miałaby na celu wyleczenie ślepoty barw.

Właśnie dlatego widzimy nasze okulary jako mały cud, dzięki któremu ludzie będą mogli widzieć kolorowy świat. Efekt nagłego widzenia kolorów dzięki naszym szkłom, zawdzięczamy ich specjalnej powłoce oraz specjalistycznemu procesowi produkcji.

Co prawda nie jesteśmy w stanie wyleczyć przyczyny ślepoty barw, jednakże możemy przysłonić szary świat i zamienić go w nowe, piękne i kolorowe doświadczenie dla twojego mózgu.

 

Czy cierpisz na częściowe- czy może już całkowite zaburzenie widzenia kolorów?

·       Różnice

Pojęcie całkowitego oraz częściowego zaburzenia widzenia kolorów, często błędnie używane jest jako synonim. Szczególnie daltonizm, często nazywany jest jako całkowite zaburzenie widzenia kolorów podczas gdy jest to tak zwana deuterantopia, charakteryzująca się nierozpoznawaniem barwy zielonej a dokładniej myleniem jej z czerwoną. Poprzez wadliwe funkcjonowanie czopków w oczach osoby chore na częściowe zaburzenie rozpoznawania barw, nie są w stanie dostrzec różnic między poszczególnymi kolorami, z racji na wadliwe funkcjonowanie czopków w oczach.

 

W przypadku całkowitego zaburzenia rozpoznawania barw, osoba dotknięta tą chorobą nie jest w stanie rozróżnić żadnego koloru, które normalnie są dostrzegane przez innych. Przy całkowitej ślepocie siatkówka oka nie zawiera żadnych czopków, lub jest ich bardzo mało- wynikiem czego występuje całkowita niezdolność rozpoznawania barw. Osoba dotknięta tą chorobą widzi świat głównie na szaro, dodatkowo osoby te powodu braku czopków, poza niezdolnością rozpoznawania barw, mają również problem w widzeniu przy normalnym świetle cierpią na tzw. światłowstręt. Te dwa ograniczenia percepcji sensorycznej mają tę samą cechę wspólną, zawsze dotyczą obu oczu, są uwarunkowane genetycznie i  istnieją od urodzenia lecz nie ulegają pogorszeniu w ciągu dalszego życia.

 

 

Rodzaje zaburzeń ślepoty barw

Dzięki fotoreceptorom, masz możliwość widzieć świat we wszystkich jego kolorach.  Z jednej strony dzięki pręcikom jesteśmy w stanie widzieć zarówno o zmierzchu jak i o świcie, z drugiej strony , czopkom zawdzięczamy postrzeganie wszystkich kolorów. Istnieją trzy różne rodzaje czopków-  pierwszy typ reaguje na światło czerwone, drugi na zielone a trzeci na niebieskie. Osoba u której wszystkie czopki funkcjonują prawidłowo, jest w stanie rozróżnić wszystkie kolory i zwana jest trichromatykiem. 

Zaburzenie wrażliwości na barwy, jednego z rodzajów czopków określany jest jako anormalny i skutkuje niedowidzeniem kolorów.

Klasyfikacja zaburzeń wrodzonych zgodnie z ilością uszkodzonych czopków:

·       Dwa funkcjonujące czopki, czyli całkowity brak jednego czopka to -dichromatyzm

·       Jeden funkcjonujący czopek- Monochromacja

·       Gdy siatkówka nie zawiera żadnych czopków, mówimy o- achromatopsji

Achromatopsja określa całkowitą niezdolność rozpoznawania barw. Świat człowieka dotkniętego tym zaburzeniem, składa się z różnych odcieni szarości. Przy monochromatyzmie, nie ma rozpoznania barw, ale wizja jest w miare normalna. Możemy podzielić ten rodzaj zaburzenia na: protanotopie, która polega na nierozpoznawaniu barwy czerwonej, deuteranomalie: która polega na obniżonej percepcji nasycenia koloru zielonego lub na tritanomalie podczas której obniżona jest percepcja barwy niebieskiej.

 

Formy zaburzeń widzenia kolorów

Jeśli wszystkie czopki są obecne lecz funkcjonują w ograniczonym zakresie, pojawia się wada widzenia kolorów. Jeśli receptor odpowiedzialny za percepcję koloru zielonego nie jest w pełni funkcjonalny, będą występowały problemy z rozpoznaniem barwy zielonej oraz odróżnieniem jej od czerwonej (deuteranomalia). Konsekwencją nieprawidłowego funkcjonowania receptora odpowiedzialnego za rozpoznawanie koloru czerwonego  jest obniżona percepcja nasycenia i jaskrawości czerwieni (protanomalia). Te dwie formy zaburzeń zaliczamy do pojęcia zaburzenia percepcji barwy czerwono-zielonej.

W momencie nieprawidłowego funkcjonowania czopka odpowiedzialnego za percepcję barwy niebieskiej, występuje problem rozróżnienia barwy niebieskiej od żółtej (tritanomalia). We wszystkich trzech przypadkach form zaburzeń widzenia barw, kolory są widoczne, mniej lub bardziej intensywnie. Osoba cierpiąca na jedną z wyżej wymienionych form zaburzeń, ma problem z odróżnieniem niektórych kolorów od innych. Pomimo to potocznie, wszystkie zaburzenia nadal nazywane są całkowitą ślepotą barw.

 

Przyczyny ślepoty barw

Ślepota barw jest wadą wrodzoną uwarunkowaną genetycznie. Zaburzenie rozpoznawania kolorów może być wynikiem uszkodzenia dróg wzrokowych, zaczynając od siatkówki aż po korę mózgu. Zaburzenia widzenia kolorów mogą być również skutkiem działania poszczególnych leków, związków chemicznych. Choroby, wypadki, guzy, udar lub nadużywanie substancji chemicznych mogą uszkodzić zmysł odpowiedzialny za odbiór kolorów w mózgu. 

Wrodzona ślepota występuje zawsze w obu oczach i nie rozwija się z czasem. W zależności od stopnia zaawansowania choroby, zdarza się, że osoby nią dotknięte nie są świadome tego, że ich świat jest mniej kolorowy niż świat ludzi bez wady. Nie są w stanie nawet dzięki wyobraźni stworzyć nowy, im nieznany kolor. Całkowita ślepota barw jest zwykle diagnozowana we wczesnym wieku z powodu jej wyraźnych objawów.

 

Czy osoby cierpiące na zaburzenia widzenia barw, mają również gorszy wzrok?

Otoczenie osób z całkowitym zaburzeniem widzenia barw, składa się wyłącznie z szarości. Jednakże nie jest to jedyny problem z którym muszą sobie poradzić, ponieważ każda osoba dotknięta ślepotą barw, również ma pogorszony wzrok. Powód jest prosty: poprzez nieprawidłowe funkcjonowanie czopków, oko widzi dzięki innym fotoreceptorom: pręcikom. Fovea centralis- jest centralą ostrego widzenia, która usytuowana jest w centrum tak zwanej żółtej plamki na zgięciu siatkówki oka.

W tym właśnie miejscu czopki umiejscowione są bardzo blisko siebie, a pręcików znajduje się tam stosunkowo niewiele. U osoby niewidzącej kolorów, czopki nie pracują ponieważ jest ich o wiele mniej niż u osób widzących barwy. Przez niewystarczającą liczbę komórek czuciowych, nie jest możliwe uzyskanie ostrego obrazu. W przypadku osób z nabytą ślepotą barw, powód jest zazwyczaj inny. Przyczyną dysfunkcji tej nie będzie oko, lecz poprawna percepcja.

 

 Czy okulary dla daltonistów są w stanie wyeliminować problem?

Okulary te nie działają jak na zawołanie. Lecz są w stanie poprawić jakość widzenia poszczególnych barw. Każdy rodzaj czopków w oku jest odpowiedzialny za wpadającą, o danej długości fali światła. Przy chorobie nie rozpoznawania barw, dochodzi do nakładania się różnych kolorów, co sprawia że nie jest możliwe optyczne rozpoznawanie pojedynczych barw. W takim przypadku nasze okulary mogą dać Ci bardzo dobry efekt.

 

Okulary korygujące problem nierozpoznania barw, potrafią wzmocnić kontrast widzianych kolorów. Szczególnie w przypadku nierozpoznania barwy czerwonej oraz zielonej. Kolory te odgrywają bardzo ważną rolę, np. podczas jazdy samochodem.

Okulary korygujące zmieniają światło widzialne do tego stopnia, że osoby ze ślepotą barw otrzymują tyle samo bodźców, co osoby widzące wszystkie kolory. Co prawda, osoby te przeżywają mały cud, podczas założenia naszych okularów, aczkolwiek przyczyna choroby nadal nie zostanie wyleczona.

 

W ten sposób funkcjonują nasze okulary

Wyglądają jak okulary przeciwsłoneczne i ich działanie bazuje na tym samym przykładzie:

·   Specjalne okulary filtrują daną długość fali światła.

 

O jakich mowa?

To zależy od konkretnego schorzenia. Osoby które nie rozpoznają barwy czerwonej oraz zielonej, często pojmują czerwony oraz zielony jako ten sam kolor. Okulary są w stanie przefiltrować niechciany odcień, dzięki danej długości fali światła. Dzięki temu, pomaga rozdzielić oraz odróżnić te dwa kolory od siebie, w ten sposób można „oszukać” mózg.

Nasze specjalne okulary są innowacyjnie i wciąż zoptymalizowane. Ale niestety nie ma żadnej gwarancji, że zadziałają u każdego . Reakcje oczu i mózgu na soczewki mogą być bardzo różne u poszczególnych osób i również zależą od danego rodzaju ślepoty barw.

 

Przy słabych objawach ślepoty barw, nie widać większego efektu, to samo dotyczy rzadko występującej ślepoty kolorystycznej. Ten kto cierpi na tzw. daltonizm i nie rozpoznaje barwy zielonej oraz czerwonej, może ucieszyć fakt, że u 95% testujących nasze okulary, stwierdzono widoczną poprawę zdolności rozpoznawania barw!

 

Gdzie szukać okularów dla daltonistów?

Najważniejsze w okularach są szkła. Aktualnie można w wygodny sposób wymienić zwykłe szkła w twoich ulubionych oprawkach, na nasze korekcyjne. W ten sposób otrzymujesz pewność, że na co dzień będziesz mógł nosić wygodne oraz dopasowane do siebie okulary. Najlepiej jest od razu złożyć zamówienie na okulary dostosowane indywidualnie, dodatkowo do wady wzroku. Również szkła progresywne mogą być odpowiednio dla Ciebie przygotowane.

Napisz do nas na nasz E-Mail i poczekaj na naszą odpowiedź.

Aby być pewnym swojej wady rozpoznania koloru należy wcześniej udać się do okulisty i wykonać odpowiedni do tego test. Zazwyczaj na wizycie przedstawiana jest tablica Ishihary, która służy jako test do badania poczucia widzenia barw.

·   Razem z zamówieniem otrzymasz dwie tablice Ishihary, dzięki którym od razu będziesz mógł przetestować działanie okularów.

 

W mieszance kół o różnych rozmiarach, kolorowe obrazy ukrywają liczby i symbole, które rozpoznają tylko osoby o normalnym wzroku. Opierają się one na zdolności różnicowania całego spektrum barw. Jeśli początkowe podejrzenie zostanie potwierdzone, optyk będzie w stanie postawić dokładną diagnozę za pomocą dalszych specjalnych testów.

 

Czy nasze okulary działają niczym magia?

Okulary dla osób cierpiących na ślepotę barw są rezultatem innowacyjnych oraz wieloletnich badań. Aby zrozumieć ich efekt, należy zapoznać się z procesem „widzenia”. Ta fascynująca i złożona zdolność składa się z zmiennych kontrolnych światła, komórek sensorycznych i mózgu. Wszystko wokół nas odbija światło o różnych długościach fal i trafia w fotoreceptory siatkówki oka. Nasze czopki zawierają pigment rodopsyny, który składa się z opsyny białkowej i kofaktorem 11-cis-retinalem. Opsyna różni się swoją strukturą w obrębie trzech typów pręcików, tak że są one różnie wrażliwe na światło:

·   Czopki czerwone reagują na światło o długiej fali,

·   Czopki zielone reagują na światło o średniej długości fali,

·   Czopki niebieskie reagują na światło i krótkiej długości fali.

Jeśli światło o długiej fali trafi do oka, uaktywniają się czopki czerwone i przekierowują informację „czerwień” do mózgu.

W momencie osłabienia czopka czerwonego, czułość na barwy przesuwa się w kierunku zielonego. Czerwone czopki nie pokrywają już całego zakresu długości fali tego koloru i silniej reagują na zielone światło. W tym momencie nasze okulary działają dzięki odpowiedniemu sortowaniu fal światła. I czerwony znów staje się czerwony.

 

Dlaczego ślepota barw znacznie częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet?

Geny opsyny znajdują się w chromosomie X. Kto o tym wie, zrozumie od razu dlaczego mężczyźni w stosunku do kobiet częściej chorują na ślepotę barw. Wadliwe działanie jednego chromosomu  u kobiet, zostanie zniwelowane dzięki działaniu drugiego chromosomu X. Mężczyźni nie mają takiej „opcji”. Defekt genowy u kobiety, jedynie wtedy ma odczuwalne skutki, jeśli występuje w obu chromosomach X, co jest bardzo rzadkie. Dlatego kobiety nie są tak często dotknięte problemem ślepoty barw. 

 Zwłaszcza jeśli mowa o ruchu drogowym, ślepota barw może utrudnić aktywne i bezpieczne uczestnictwo. Osoby marzące o pracy policjanta, pilota bądź marynarza, które jednocześnie mają wadę rozpoznania kolorów- niestety ale będą mogły wyłącznie marzyć o tych zawodach. Właśnie dlatego nasze okulary są w stanie ułatwić życie codzienne. Znaki drogowe mogą być widziane i rozpoznane szybko, co sprzyja wzrostu poczucia bezpieczeństwa podczas jazdy. Możliwość widzenia wszystkich barw roślin, owoców i warzyw na stoiskach targowych, kolorowej mody i mebli prowadzi w dłuższej perspektywie do nieocenionej poprawy jakości życia.

 

A kiedy już wypróbujesz nasze okulary, nie będziesz chciał się bez nich obejść.