pl pl

Warunki

Warunki usługi

§1 Zakres, obowiązujące prawo

(1) W ramach kontaktów biznesowych między Colordrop UG a klientem obowiązują wyłącznie następujące ogólne warunki.

(2) Inne warunki nie mają zastosowania, nawet jeśli osobno nie zaprzeczamy ich ważności w indywidualnych przypadkach, chyba że ich ważność zostanie wyraźnie uzgodniona na piśmie.

(3) Do niniejszych warunków i wszystkich stosunków prawnych między umawiającymi się stronami stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprzedaży.

§2 Czas zawarcia umowy

(1) Samo przedstawienie produktów Colordrop UG w sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty.

(2) Składasz wiążące zamówienie na towary w koszyku, klikając przycisk „Zapłać teraz / Kup”. Składając ofertę, jesteś nią związany przez dwa tygodnie. Twoje ewentualne prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 3 pozostaje nienaruszone.

(3) Potwierdzenie zamówienia jest wysyłane automatycznym e-mailem od Colordrop. To potwierdzenie nie oznacza jeszcze przyjęcia, chyba że potwierdzenie zamówienia również wyraźnie zawiera akceptację. Umowa zostaje zawarta tylko wtedy, gdy wyraźnie przyjmiemy Twoją ofertę lub wyślemy zamówiony towar.

§3 Prawo odstąpienia od umowy

(1) Jeśli jesteś konsumentem (tj. Osobą fizyczną, która składa zamówienie w celu, który nie może być przypisany w przeważającej mierze do jej komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej), masz prawo odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami ustawowymi.

(2) W odniesieniu do tego prawa do odstąpienia od umowy podajemy następujące informacje

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami, Colordrop UG, Ohmstr. 8, 80802 Monachium, e-mail: kontakt@colordrop.de, poprzez wyraźne oświadczenie (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje wycofania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy dokonamy wszystkich płatności, które otrzymaliśmy od Ciebie, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa. mają), do zwrotu niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty użyjemy tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z tobą coś innego. Możemy odmówić zwrotu płatności do czasu otrzymania zwrotu lub dostarczenia przez Ciebie dowodu, że odesłałeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Za utratę wartości towarów musisz zapłacić tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, który nie jest konieczny do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towarów.

§4 Ceny, płatność, termin płatności

(1) Wszystkie ceny w naszym sklepie internetowym na terenie UE są cenami brutto i zawierają ustawowy podatek obrotowy. Dostawy na adres poza UE mogą podlegać cłom importowym i podatkom, które są należne, gdy dostawa zostanie dostarczona pod adres dostawy.

(2) Koszty wysyłki podane są w informacjach o cenach w naszym sklepie internetowym. Cena wraz z podatkiem od sprzedaży i obowiązującymi kosztami wysyłki zostanie również wyświetlona w masce zamówienia przed wysłaniem zamówienia.

(3) Płatności można dokonać za pomocą karty kredytowej, PayPal, Klarna lub Amazon Payments.

§5 Dostawa

(1) Dostawa odbywa się z magazynu Colordrop na adres dostawy podany podczas składania zamówienia.

(2) Generalnie zakładamy, że dostawa towaru pod adresy w Republice Federalnej Niemiec trwa ok. 1 - 5 dni roboczych (z wyłączeniem okularów korekcyjnych, patrz § 5 (4)) od zawarcia umowy, chyba że uzgodniono inaczej lub z opisu w naszym sklepie internetowym.

(3) Czas dostawy towarów, które mogą być dostarczone natychmiast w przypadku wysyłki poza Republikę Federalną Niemiec i na terenie Europy, można znaleźć w terminach dostawy określonych na stronach szczegółowych odpowiednich produktów. W przypadku przesyłek poza Europę czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki (poczta lotnicza / lądowa / wysyłka) i lokalizacji odbiorcy. Dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z informacji z naszego sklepu internetowego.

(4) Dostawa okularów korekcyjnych odbywa się w ciągu 3-14 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

(5) Należy pamiętać, że wszystkie informacje dotyczące wysyłki lub dostawy nie są wiążące i nie stanowią żadnych gwarancji umownych.

(6) Jeżeli, bez naszej winy, Colordrop UG nie jest w stanie dostarczyć zamówionych przez Państwa towarów, ponieważ nasz dostawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych, mamy prawo odstąpić od Państwa. W takim przypadku zostaniesz natychmiast poinformowany; Natychmiast zwrócimy wszelkie już dokonane płatności lub inne świadczenia.

(7) Twoje inne prawa pozostają nienaruszone.

§6 Zastrzeżenie własności

(1) Dostarczone towary pozostają własnością Colordrop UG do momentu całkowitej zapłaty.

§7 Odpowiedzialność za wady

(1) O ile poniżej nie określono inaczej, nasza odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do rażącego niedbalstwa i umyślnego zachowania, niezależnie od rodzaju naruszenia obowiązków, w tym działań niezgodnych z prawem.

(2) Colordrop UG wyklucza swoją odpowiedzialność za naruszenia obowiązków wynikające z lekkiego niedbalstwa, chyba że dotyczy to szkód wynikających z obrażeń życia, obrażeń ciała lub zdrowia lub gwarancji lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim należyte wykonanie umowy i na których przestrzeganie może polegać klient, pozostaje nienaruszona. W przypadku umowy sprzedaży jest to w szczególności zobowiązanie sprzedającego do wydania rzeczy kupionej i wejścia na własność. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również osób, którymi sprzedawca wypełnia swoje zobowiązania umowne.

(3) Wszelkie ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń, które powstały w wyniku złośliwego zachowania. Ponadto nie dotyczą one odpowiedzialności za gwarantowane przez nas cechy jakościowe oraz roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt, a także roszczeń z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

(4) O ile nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również naszych pracowników, pracowników, przedstawicieli (prawnych lub prawnych) lub zastępców.

(5) Jeśli złożysz reklamację o dodatkowe wykonanie, spełnimy to wyłącznie poprzez dostawę zastępczą.

§8 Karta podarunkowa Colordrop na wynos

(1) Ogólne: Karty podarunkowe (bony upominkowe) to kupony, które można kupić. Kupując Kartę Podarunkową Colordrop lub używając Karty Podarunkowej Colordrop, akceptujesz niniejsze warunki („Ogólne Warunki”). Karty podarunkowe można kupić i wykorzystać tylko w sklepie internetowym Colordrop. Karta Podarunkowa Colordrop może zostać użyta do opłacenia całości lub części wartości wybranych przedmiotów. Jeżeli doładowanie karty podarunkowej nie wystarczy na zamówienie, różnicę można uregulować za pomocą oferowanych opcji płatności. Nasz dział obsługi klienta z przyjemnością odpowie na pytania dotyczące pozostałej kwoty kuponu.

(2) Dostawa: Jesteś zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy Karty Podarunkowej Colordrop. Zamawiając Kartę Podarunkową Colordrop, jesteś zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail do dostawy. Jeśli podanego adresu nie można potwierdzić, Colordrop zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy Karty Podarunkowej.

(3) Realizacja: Karty podarunkowe można wykorzystać tylko przed zakończeniem procesu zamówienia. Kredyt z Karty Podarunkowej Colordrop nie jest wypłacany w gotówce ani nie jest opłacany odsetki.
Jeżeli voucher służy jako środek płatniczy za zamówienie, nie ma możliwości wykorzystania kodu rabatowego przy tym zamówieniu. Na jedno zamówienie można zrealizować tylko jeden kupon.

(4) Ważność: Karta Podarunkowa jest ważna przez 2 lata od daty zakupu. Po upływie okresu ważności Karta Podarunkowa nie może być używana do zakupów ani reaktywowana, ani nie można zwrócić jej pozostałej wartości. Kartę podarunkową można wykorzystać w ciągu dwóch lat, aż saldo wyniesie zero. Kartę podarunkową można wykorzystać tylko w walucie, w której została zakupiona.

(5) Wymiana: Karta Podarunkowa Colordrop nie podlega wymianie.

(6) Zwroty: Jeśli skorzystasz z prawa do odstąpienia od umowy za przedmioty zakupione za pomocą Karty Podarunkowej, najpierw otrzymasz zwrot (częściowej) kwoty, którą zapłaciłeś Kartą Podarunkową, na Kartę Podarunkową przed innymi metodami płatności. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Prawo do odstąpienia od umowy”.

§9 Pozostałe postanowienia

(1) Miejscem jurysdykcji jest Monachium. W innym miejscu możemy podjąć kroki prawne przeciwko klientowi.

(2) Cesja wierzytelności wobec nas jest dozwolona tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie.

(3) Potrącenie roszczeń od nas jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy Twoje roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub uznane przez nas. Ponadto przysługuje Ci również prawo do potrącenia naszych roszczeń, jeśli zgłosisz reklamacje lub roszczenia wzajemne z tej samej umowy sprzedaży.

(4) Prawo do zatrzymania przysługuje tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne wynika z tej samej umowy kupna.

(5) Prawnie istotne oświadczenia i zawiadomienia, które musisz nam przekazać po zawarciu umowy (np. Ustalenie terminów, zawiadomienie o wadach, oświadczenia o odstąpieniu lub obniżeniu ceny), aby były skuteczne, muszą mieć formę pisemną.

(6) Jeżeli poszczególne postanowienia umowy z kupującym, w tym niniejsze ogólne warunki, okażą się w całości lub w części nieskuteczne lub pojawią się luki prawne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia umownego lub w celu wypełnienia luki prawnie skuteczna regulacja zastępcza powinna uwzględniać lub możliwie najbardziej zbliżać się do rozpoznawalnej z umowy i ogólnych warunków woli stron, ekonomicznego sensu i celu pominiętej regulacji.

(7) Forma pisemna jest wymagana w przypadku zmian i uzupełnień niniejszych warunków i / lub pozostałej umowy; Dotyczy to również wycofania formy pisemnej.