sv sv

Glasögon för färgblinda

 • Senaste linsteknik
 • Prova våra glasögon för färgblinda utan risk
 • Även små steg framåt är viktiga framsteg för någon som lider av färgsinnesdefekt!
 • Vi erbjuder dig en 30 dagars pengarna tillbaka-garanti

Ge dig själv eller dina nära och kära mer färg till livet!

Alla våra glasögon har speciallinser utvecklade av Colordrop. Våra optiker har valt ut bågarna så att det finns en lämplig, passande modell för alla.

 

Se världen i full färg med hjälp av specialdesignade glasögon

Världen är vacker. Vårt mål på Colordrop är att ge alla en chans att se färger så bra som möjligt.

Färgseende är något som ofta tas för givet. För ca. 9 % av alla män och 0,5 % av alla kvinnor är det inte så enkelt. Människor som på grund av genetiska avvikelser inte har förmågan att se alla färger kan nu äntligen få hjälp. Våra specialbelagda glasögon filtrerar bort specifika delar av ljusspektrumet, vilket gör att personer som drabbas av defekt färgseende kan uppfatta färgnyanser intensivare och mer varierande.

Colordrops glasögon i ett nötskal

Varje person med någon form av färgsinnesdefekt reagerar på olika sätt till våra glasögon. Vi utvecklar ständigt våra toppmoderna linser, och kan med glädje meddela att upp till 95 % av våra kunder rapporterar positiva effekter på färgsynen. Nu är det också enkelt att få glasögonen anpassade efter dina individuella styrkor.

 • Oavsett om du är man eller kvinna, gammal eller ung – våra specialglasögon passar alla som vill se fler färger. Av erfarenhet vet vi att de bästa resultaten uppnås vanligtvis efter ca. 3-4 månaders regelbunden användning, då hjärnan vant sig vid att känner igen nya färger.
 • Våra glasögon kan användas både utomhus och inomhus. Vi rekommenderar dock att du provar dem under en klar och solig dag, eftersom känsligheten hos näthinnans tappceller är då som bäst.
 • I dagens läge finns tyvärr inga permanenta botemedel för färgblindhet. Colodrops specialglasögon kan emellertid ”lura” hjärnan att se fler och starkare färger.
 • Colordrops glasögon fungerar på motsvarande sätt som solglasögon, genom att förstärka och dämpa specifika ljusfrekvenser så att ögat kan urskilja fler färger.
 • Våra glasögon fungerar bäst för defekt röd-grön-seende. De specialbelägda glasen filtrerar våglängder av ljus där rött och grönt möts och överlappas, så att skillnaden mellan färgerna blir tydligare.

Nedsatt färgseende kan kompenseras med visuella hjälpmedel

Problem med färgseende är vanligare än du kanske tror. Människor med medfödd färgseendedefekt är ofta helt omedvetna om att de har ett problem. Röd-grön defekt drabbar upp till 9 % av alla män och 0,8 % av kvinnor. Denna typ av färgsinnesdefekt är betydligt vanligare än gul-blå-svaghet eller total färgblindhet, som innebär att endast skillnader i ljusstyrka kan uppfattas.

 • Total färgblindhet uppträder med en sannolikhet på endast 1:100 000.

Orsaker till defekt färgseende

I grund och botten beror färgblindhet oftast på en genetisk avvikelse som påverkar näthinnan i ögat. 

 • Tyvärr finns det för närvarande inga botemedel mot färgblindhet. 

Just därför kan korrigerande specialglasögon upplevas som ett litet mirakel för den som lider av en färgsinnesdefekt. Glasögonens funktion baserar sig på specialbelägda linser med avancerade flerskiktade filters.

Även om de inte i sig botar färgblindhet, kan de lura ögonen och faktiskt orsaka färgglada fyrverkerier i hjärnan.

Är du färgblind eller lider du av defekt färgseende?

Ett vanligt missförstånd är att en färgblind person inte kan se några färger över huvud taget. Total färgblindhet existerar visserligen men är oerhört sällsynt. Då man i vardagslivet talar om färgblindhet, hänvisar man faktiskt ofta till defekt färgseende. Med detta avser man en situation där personens förmåga att uppfatta färger är på något sätt avvikande. Alla tappceller som behövs finns, men deras känslighet är begränsad vilket gör att färgerna blandas lätt ihop.

Om du däremot lider av färgblindhet kan vissa färger inte uppfattas alls – de ser gråa ut. Organen som är kritiska för färgseende är då defekta. Färgblinda personer har typiskt kraftigt nedsatt synskärpa och är extremt känsliga för ljus. Färgblindhet och defekt färgseende beror oftast på en genetisk avvikelse i näthinnan som påverkar båda ögonen symmetriskt. Det handlar nästan alltid om ett medfött permament tillstånd som inte förändras med åldern.

Olika former av färgblindhet

Färgseende bygger på en extremt avancerad process som involverar i huvudsak tre variabler: ljus, sinnesceller och hjärnan. Ögats näthinna består av två typer av sinnesceller (s.k. fotoreceptorer): stavar och tappar. De fångar ljuset från vår omgivning och omvandlar det så att vår hjärna kan bearbeta det till en visuell bild. Stavarna används för att se skillnader i ljusstyrka, vilket gör att vi kan urskilja former och detaljer även när det är mörkt. Tapparna är i sin tur ansvariga för färgseende. En person med normalt färgseende har tre olika typer av tappar, som ansvarar för registrerande av grundfärgerna rött, grönt, och blått. Våglängden i det ljus som når ögat stimulerar färgpigmenten i tapparna och utlöser olika färguppfattningar i hjärnan. Detta kallas trikromatisk färgvision.

I de allra flesta fall beror problem med färgseendet på att en, eller flera, av dessa tappceller saknas eller inte fungerar som de ska. De tekniska termerna för olika former av färgsinnesdefekter är:

 • Två fungerande tappar: Dikromasi
 • En fungerande tapp: Monokromasi
 • Inga fungerande tappar: Akromatopsi

Akromatism innebär total avsaknad av färgseende. De drabbade kan bara se med hjälp av stavarna i ögonen, alltså de sinnesceller som ansvarar för synen när det är mörkt. Därför är allt man ser i gråskala. Dikromasi delas in i rödblindhet (protanopi), grönblindhet (deuteranopi) och blåblindhet (tritanopi).

Olika former av defekt färgseende

När någon lider av anomal trikromasi finns alla tappar som behövs. Deras känslighet är dock extremt begränsad vilket gör att färgerna uppfattas mindre intensivt och den drabbade därför ofta blandar ihop dem. Dikromasi avser ett tillstånd där man endast har två typer av fungerande tappar. De drabbade kan uppfatta vissa färger men inte hela spektrumet. Vid grönsvaghet (deuteranomali) har tappcellerna för färgen grönt någon form av funktionsstörning. I samband med protanomali fungerar inte de röda tapparna som de ska. Tritanomali innebär att tapparna som är känsliga för högfrekvent ljus (blå-violett) fungerar ofullständigt.

Gemensamt för dessa färgsinnesdefekter är att alla tappar som behövs finns. Deras känslighet är dock begränsad, vilket gör att färgerna blandas lätt ihop. Ändå kallas defekt färgseende ofta felaktigt för färgblindhet i vardagsspråket.

Orsaker till färgblindhet

Färgblindhet beror oftast på genetiska störningar som ärvts från föräldrar. Vanligtvis förändras inte symtomerna under ens livstid. I vissa sällsynta fall kan en färgsinnesdefekt också uppstå som en följd av t.ex. hjärninfarkt eller annan traumatisk hjärnskada.

Defekt färgseende drabbar som regel båda ögonen symmetriskt. Emellertid kan det vara så att en färgblind person aldrig inser att han eller hon har nedsatt färgsyn. För någon med medfödd färgsinnesdefekt, ser världen ut precis som den har gjort sedan barndomen. På grund av svåra symtom diagnostiseras dock total färgblindhet vanligtvis redan i en tidig ålder.

Har färgblinda ofta sämre syn?

Hos människor som är helt färgblinda, fungerar ingen av de tre typerna av tappar som krävs för färguppfattning. Av denna anledning uppfattar man endast olika nyanser av grått, med hjälp av stavcellerna som ansvarar för mörkerseende.

Vår allra bästa synskärpa sitter i gula fläcken – ett litet område mitt på näthinnan där koncetrationen av fotoreceptorer är som störst. I gula fläcken finns dock enbart tappceller. Avsaknande av fungerande tappceller innebär att helt färgblinda personer generellt har en synskärpa på ca. 0.1. Dessuttom lider de drabbade typiskt av hög ljuskänslighet och nystagmus, d.v.s. ofrivilliga, ryckiga ögonrörelser. När det gäller icke-medfödd färgblindhet är situationen ofta annorlunda, eftersom orsaken till dysfunktionen då typiskt beror på hur hjärnan bearbetar nervimpulserna som skickas från näthinnan via synnerven.

Kan glasögon för färgblinda lösa problemet?

Colordrop har utvecklat specialglasögon som kan öka förmågan att se färger och kompensera för färgsinnesdefekter. Glasögonen fungerar genom att förstärka och dämpa specifika våglängder av ljus. För att hjärnan ska kunna bearbeta de små elektriska signalerna från näthinnan, måste det finnas ett antal fungerande fotoreceptorer i ögat.

Personer som drabbas av röd-grön defekt har svårt att uppfatta vissa nyanser av rött eller grönt. Colordrops innovativa glas filtrerar bort våglängder av ljus där rött och grönt möts och överlappas, så att skillnaden mellan färgerna blir tydligare. Genom att ändra på färgspektrumet som når ögat, kan personer med röd-grön-svaghet uppnå otroliga resultat.

 • Colordrops glasögon förbättrar färgkontraster, vilket kan vara till stor hjälp t.ex. i trafiken, särskilt för dem som drabbas av röd-grön defekt.

Så här fungerar våra glasögon för färgblinda

Colordrops specialdesignade glasögon ser ut som helt vanliga solglasögon. Även den bakomliggande tekniken baserar sig på samma principer:

 • Glasögonen fungerar genom att filtrera bort specifika ljusfrekvenser, så att ögat kan urskilja fler färger.

Vilka vågländer handlar det om?

Med hjälp av olika linser kan man kompensera för olika former av färgsinnesdefekter. Om man t.ex. lider av röd-grön-svaghet, kan glasögonen göra det lättare att skilja mellan dessa färger genom att filtrera bort vissa vågländer mellan rött och grönt ljus. Då man använder glasögonen regelbundet, kan man så småningom omprogrammera hjärnan så att den känner igen nya främmande färger. Inlärningsprocess fortsätter även då man inte bär på glasögonen. Förändringen sker dock inte direkt – den största effekten uppnås ofta först efter några månaders regelbunden användning.

Vi utvecklar ständigt vår linsteknologi, så allt fler människor kan få hjälp av våra glasögon. Hur ögonen och hjärnan reagerar till våra glasögon varierar från person till person, och beror också på svårighetsgraden av färsinnesdefekten. Vilken effekt glasögonen har på ens färgseende, kan man endast reda ut genom att testa själv. För mycket milda avvikelser i färgseende, är glasögonen oftast inte till stor hjälp. Om du däremot lider av röd-grön defekt, kan du uppnå fantastiska resultat. Upp till 95 % av våra kunder rapporterar positiva effekter på färgseende!

Var kan jag köpa glasögon för färgblinda?

Glasögonens funktion bygger på specialbelägda linser med avancerade flerskiktade filters. Vi kan också tillverka glas på beställning för dina nuvarande favoritbågar.

På så sätt kan du vara säker på att modellen har en perfekt passform för just dig. Beställningen görs enklast direkt enligt ditt personliga glasögonrecept. Även progressiva linser kan behandlas med vår innovativa flerskiktsbeläggning.

Starta beställningen genom att kontakta oss via e-post,

För att vara helt säker på exakt vilka typer av färgseendedefekter du drabbas av, är det en bra idé att i förväg kontrollera din syn hos en optiker eller ögonläkare. Oftast görs detta med ett snabbt Ishiharatest. Genom att diagnostisera vilken typ av färgsinnesdefekt det rör sig om, kan vi tillverka skräddarsydda glas som fungerar optimalt för dig.

 • Våra glasögon levereras med två Ishiharas färgtestkort som hjälper dig att se linsernas omedelbara effekt.

Ishiharatestet består av ett antal runda plattor (pseudoisokromatiska tavlor) som är täckta av färgade prickar. Prickarna formar en viss siffra beroende på ens förmåga att se färger. Problem att identifiera de dolda siffrorna korrekt, kan indikera på störningar i uppfattningen av rött eller grönt. Om en initial misstanke bekräftas kan ögonläkaren göra en mera omfattande diagnos med ytterligare tester.

Sinnesceller och färgseende

Glasögon för färgblinda är resultatet av årtionden av forskning. För att förstå effekten bör man bekanta sig med den process genom vilken en färgbild bearbetas i hjärnan. Förmågan att registrera färger och särskilja olika föremål på basis av det ljus som når ögat, bygger på en fascinerande och komplex process. Förutom ljus kräver färgseende funktionella sinnesceller och naturligtvis hjärnan. Olika våglängder av ljus träffar fotoreceptorerna på näthinnan i ögat. Personer med normal syn har tre olika typer av tappceller, varav varje typ är ansvariga för ett visst färgområde:

•    S-tappar för blått (korta våglängder)
•    M-tappar för grönt (medellånga våglängder)
•    L-tappar för rött (långa våglängder)

Tappcellerna innehåller vardera ett pigment bestående av retinal och opsin. Opsinens struktur skiljer sig åt inom de olika tapparna, vilket medför olika grader av ljuskänslighet. Färgseende baserar sig på olika energitillstånd i cellernas pigment.

Varje tappcell täcker ett visst våglängdsområde. När proteinet utsätts för elektromagnetisk strålning av en särskild våglängd och intensitet, bryts retinalet ned från sin normala konfiguration (11-cis-retinal) till en isoform (transretinal). Denna kemiska process startar en signalväg som så småningom når hjärnans syncentrum. I samband med röd-grön defekt har tapparna, som ursprungligen är känsliga för röda våglängder, förskjutits mot grönt. L-tapparna täcker då inte längre hela röda spektrumet, vilket orsakar svårigheter att uppfatta röda färger samt att skilja rött från grönt.

Varför drabbar röd-grön defekt främst män?

Svaret är relativt enkelt. Generna för synpigment sitter i X-kromosomen, som män endast har en av. Kvinnor har två X-kromosomer, vilket medför att en funktionell gen på ena X-kromosomen kan kompensera defekten på den andra. Kvinnor som inte själva upplever färgblindhet kan dock på detta sätt vara bärare och i sin tur sprida det vidare till sina barn. Båda X-kromosomerna hos en kvinna kan ha anlag för röd-grön färgblindhet, men det är ovanligt. Därför drabbas män i större utsträckning av färgseendedefekt.

Nedsatt färgseende kan orsaka problem t.ex. i trafiken. Inom vissa yrken är normalt färgseende ett krav. Dessa yrken är t.ex. pilot, lokförare och elinstallatör. Kraven baseras på allmänna säkerhetsöverväganden. Även om specialglasögon kan hjälpa färgblinda att se fler färger, är de tyvärr oftast inte tillåtna hjälpmedel.

För dem som lider av färgsinnesdefekter, kan våra glasögon i alla fall bidra med både nytta och glädje i vardagen. Matlagning, mode, inredning och konst får en helt ny mening då världen visar alla sina färger. I trafiken kan man känna sig säkrare då det är att lättare att identifiera trafikmärken. Att se naturens kompletta färgpalett för första gången i sitt liv, är för de flesta redan i sig ett mycket känslomässigt ögonblick.

Livet är värt att uppleva i full färg – när du väl har provat våra glasögon vill du inte längre gå utan dem.